Irish(LC)

Exam Breakdown

An Bhéaltriail (oral) (40%)
Cluastuiscint (aural)
Ceapadóireacht (aiste/scéal etc.)
Léamhthuiscint (comprehension)
Prós (studied stories)
Filíocht (studied poetry)
Litríocht Bhreise (higher level only)
%d bloggers like this: